Home

 

Gemeenschappelijk en duurzaam wonen in de Betuwe

De Vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe wil in de gemeente Overbetuwe aan de rand van het dorp Zetten (5 km van Wageningen) een duurzame, organische en energiezuinige woonwijk met betaalbare woningen realiseren.

 

Gemeenschappelijk wonen

De bewoners van de wijk gaan samen zorgdragen voor hun leefomgeving. Zij delen een aantal gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen en er is ook de mogelijkheid om werkruimtes te huren. Naast verschillende wooneenheden komt er een multifunctioneel ruimte met een openbare functie, waar verschillende (buurt)activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Buitenkans_Almere

 

Duurzaam wonen

De woningen worden van ecologische en duurzame materialen gebouwd en de bouwmaterialen kunnen bij afbraak van de woningen worden hergebruikt of gecomposteerd.
De woonwijk gaat in haar eigen energiebehoefte voorzien en reinigt haar eigen afvalwater. Hemelwater komt niet in het riool maar wordt terug gegeven aan de aarde. Het woningaanbod in de wijk bevindt zich voornamelijk in het sociale huur- en koopsegment.

Agrodome_2_Wageningen

Samenwerking met gemeente en woonstichting
De woningen worden in samenwerking met de Gemeente Overbetuwe en Woonstichting Valburg gerealiseerd op een perceel aan de Veldstraat in Zetten. Dit perceel is eigendom van Woonstichting Valburg. Naast het project van DWO is het de bedoeling dat op dit perceel een aantal zorgwoningen, een particulier initiatief voor senioren en enkele vrije sectorwoningen komen, alles onder een ecologische paraplu.

 

De realisatie van het DWO-gedeelte wordt een jaar na het verkrijgen van de bestemmingsplanwijziging verwacht. Zie voor meer informatie de actuele stand van zaken.

 
Als je wilt kun je je aanmelden als lid.Goede_Meent_Purmerend

De Groene Morgen

Duurzaam wonen Overbetuwe heeft een nieuwe naam!

De Groene Morgen

de naam "morgen" is afkomstig van een oude oppervlaktemaat. De boer ging s’morgens met zijn paard het land ploegen en kon op één morgen ongeveer een hectare bewerken. Groen hebben we toegevoegd vanwege de ecologische invulling van “onze morgen”. En Morgen verwijst ook naar de toekomst, de Groene Morgen is een toekomstbestendig concept.

voorlopig gebruiken we Duurzaam wonen Overbetuwe nog als werktitel.

Hemmen

Hemmen