Home

 

Gemeenschappelijk en duurzaam wonen in de Betuwe

De Vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe wil in de gemeente Overbetuwe aan de rand van het dorp Zetten (5 km van Wageningen) een duurzame, organische en energiezuinige woonwijk met betaalbare woningen realiseren.

 

Gemeenschappelijk wonen

De bewoners van de wijk gaan samen zorgdragen voor hun leefomgeving. Zij delen een aantal gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen en er is ook de mogelijkheid om werkruimtes te huren. Naast verschillende wooneenheden komt er een multifunctioneel ruimte met een openbare functie, waar verschillende (buurt)activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Buitenkans_Almere

 

Duurzaam wonen

De woningen worden van ecologische en duurzame materialen gebouwd en de bouwmaterialen kunnen bij afbraak van de woningen worden hergebruikt of gecomposteerd.
De woonwijk gaat in haar eigen energiebehoefte voorzien en reinigt haar eigen afvalwater. Hemelwater komt niet in het riool maar wordt terug gegeven aan de aarde. Het woningaanbod in de wijk bevindt zich voornamelijk in het sociale huur- en koopsegment.

Agrodome_2_Wageningen

Samenwerking met gemeente en woonstichting
De woningen worden in samenwerking met de Gemeente Overbetuwe en Woonstichting Valburg gerealiseerd op een perceel aan de Veldstraat in Zetten. Dit perceel is eigendom van Woonstichting Valburg. Naast het project van DWO is het de bedoeling dat op dit perceel een aantal zorgwoningen, een particulier initiatief voor senioren en enkele vrije sectorwoningen komen, alles onder een ecologische paraplu.

 

De realisatie van het DWO-gedeelte wordt een jaar na het verkrijgen van de bestemmingsplanwijziging verwacht. Zie voor meer informatie de actuele stand van zaken.

 
Als je wilt kun je je aanmelden als lid.Goede_Meent_Purmerend

Informatiemiddag zaterdag 9 juni

Er zijn inmiddels behoorlijke vorderingen geboekt en er hebben zich een aantal nieuw geïnteresseerden aangemeld. 

We organiseren daarom op zaterdag 9 juni van 14.00 – 15.30 een informatiebijeenkomst. Op deze bijeenkomst presenteren wij ons project, bespreken wij de huidige stand van zaken en kun je al je vragen stellen.

Je bent van harte welkom! Als je wilt komen, dan verzoeken we je aan te melden bij Welmoet de Waard op:  info@duurzaamwonenoverbetuwe.nl

Graag horen we met hoeveel personen je komt. In reactie op je mailtje ontvang je de gegevens van de precieze locatie.

De Groene Morgen in de prioritering

Afgelopen week heeft bureau SRO een vernieuwd schetsontwerp gemaakt.Er zijn een aantal dingen gewijzigd, zoals drie tiny houses aan de westkant. Ons plan plus schets zijn ingeleverd bij de gemeente Overbetuwe en komt op de lijst voor de zogenaamde prioritering. Komende maand maakt de gemeente een keuze uit de ingediende bouwprojecten, welke doorgang mogen vinden.

Stedenbouwkundig ontwerp

Woonstichting Valburg heeft een stedenbouwkundig ontwerp laten maken van het terrein aan de Veldstraat met een impressie hoe het eruit zou kunnen komen te zien.

Op dinsdagavond 5 september heeft onze voorzitter Johan van de Kant ons plan gepresenteerd tijdens het spreekuur van de gemeenteraad.

Het college is voornemens om de komende maand te beslissen welke infrastructurele projecten  in de gemeente Overbetuwe doorgang kunnen krijgen.

Hier valt dan ook de beslissing of De Groene Morgen door mag naar de volgende ronde, namelijk de bestemmingsplan procedure.

 Klik hier voor het ontwerp

 

De Groene Morgen

Vereniging Duurzaam wonen Overbetuwe geeft haar woonproject een nieuwe naam! het ecowijkje gaat heten:

De Groene Morgen

de naam "morgen" is afkomstig van een oude oppervlaktemaat. De boer ging s’morgens met zijn paard het land ploegen en kon op één morgen ongeveer een hectare bewerken. Groen hebben we toegevoegd vanwege de ecologische invulling van “onze morgen”. En Morgen verwijst ook naar de toekomst, de Groene Morgen is een toekomstbestendig concept.

De vereniging zelf blijft Duurzaam wonen Overbetuwe heten.

schetsontwerp_sro

schetsontwerp_sro

Hemmen

Hemmen