De vereniging

De vereniging bestaat uit een bestuur en werkgroepen. Besluiten worden genomen op de Algemene Leden Vergadering.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
Johan van de Kant (voorzitter)
Otto Koeter (secretaris)
Willemien Veggelers (penningmeester)

Werkgroepen

Er zijn de volgende werkgroepen:
 

Locaties & lobby

Het zoeken van een geschikte locatie en het onderhouden van contacten met de politiek.

PR & achterban

Nieuwsbrief maken, inhoud website, zorgen dat mensen betrokken raken en blijven en aanname nieuwe leden.

Netwerk & externe contacten

Zoeken van vergelijkbare projekten en opbouwen van een kennisnetwerk, excursies organiseren.

Financiën & fondswerving

Het zoeken naar financierings mogelijkheden en subsidie mogelijkheden.

Bouw & ontwerp

Voorwerk voor bouwvergunning, bouwbesluit en architectuur.
willemien_en_johan

willemien_en_johan

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst

Schetssessie

Schetssessie