Omvang, soorten woningen en prijs

Grootte van het project

Het project krijgt een omvang van ongeveer 1 ha. Ongeveer een derde wordt bebouwd met zo'n 20-24 woningen voor in totaal ongeveer 40 bewoners. De rest wordt gemeenschappelijke buitenruimte.

Soorten woningen en prijs

Huurwoningen

De helft van de woningen worden huurwoningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens (ca. 700,-). De huurwoningen zullen verschillend van grootte zijn en plaats bieden aan gezinnen, eenoudergezinnen, woongroepen en een- en tweepersoonshuishoudens.

Koopwoningen

De andere helft van de woningen worden voornamelijk koopwoningen die vallen in de categorie 'sociale koop' (richtprijs tussen €200.000 en €250.000,-). Indien er behoefte is, is er beperkt ruimte voor duurdere koopwoningen.

Legenda

Legenda

SchetsontwerpSRO

SchetsontwerpSRO

Schetsontwerp Veldzicht (oude naam)

Schetsontwerp Veldzicht (oude naam)