Home

Gemeenschappelijk en duurzaam wonen in de Betuwe

De vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe wil in de gemeente Overbetuwe aan de rand van het dorp Zetten (5 km van Wageningen) een duurzame, organische en energiezuinige woonwijk met betaalbare woningen realiseren. Dit ecowijkje van 24 woningen heet 'de Groene Morgen'.

De toekomstige bewoners van de Groene Morgen zijn leden van de vereniging Duurzaam wonen Overbetuwe (DWO).

Gemeenschappelijk wonen

De bewoners van de wijk gaan samen zorgdragen voor hun leefomgeving. Zij delen een aantal gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen en er is ook de mogelijkheid om werkruimtes te huren. Naast verschillende wooneenheden komt er een multifunctioneel ruimte met een openbare functie, waar verschillende (buurt)activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Duurzaam wonen

De woningen worden van ecologische en duurzame materialen gebouwd en de bouwmaterialen kunnen bij afbraak van de woningen worden hergebruikt of gecomposteerd.
De woonwijk gaat in haar eigen energiebehoefte voorzien en reinigt haar eigen afvalwater. Hemelwater komt niet in het riool maar wordt terug gegeven aan de aarde. Het woningaanbod in de wijk bevindt zich voornamelijk in het sociale huur- en koopsegment.

Samenwerking met gemeente en woonstichting
De woningen worden in samenwerking met de Gemeente Overbetuwe en Woonstichting Valburg gerealiseerd op een perceel aan de Veldstraat in Zetten. Dit perceel is eigendom van Woonstichting Valburg. Naast het de Groene Morgen is het de bedoeling dat op dit perceel een aantal zorgwoningen, een particulier initiatief voor senioren en enkele vrije sectorwoningen komen, alles onder een ecologische paraplu. 

De realisatie van de Groene Morgen wordt een jaar na het verkrijgen van de bestemmingsplanwijziging verwacht. Zie voor meer informatie de actuele stand van zaken.


Als je wilt kun je je aanmelden als geïnteresseerde.

Aanmelding nieuwsbrief

Aanmelding nieuwsbrief

Hemmen krijgt zeer ambitieuze ecowijk

ZETTEN, 27 maart 2019 - Vandaag besloot de gemeente Overbetuwe hoge prioriteit te geven aan het realiseren van ecowijk Veldzicht aan de Veldstraat in Zetten. Onderdeel daarvan zijn de zeer duurzame ecowoningen van De Groene Morgen.

De Groene Morgen wordt niet zomaar een ecologische woonwijk. De ambities van Vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe (DWO) zijn hoog: er komen 24 zeer duurzaam gebouwde woningen van verschillende grootte voor bewoners van uiteenlopende leeftijden. Het woningaanbod in de wijk bevindt zich in het sociale huur- en koopsegment.

De woningen worden van ecologische en duurzame materialen gebouwd  volgens de nieuwste bouwprincipes. De woonwijk gaat in haar eigen energiebehoefte voorzien en terugleveren aan het net via de zogeheten energie-leverende woningen. Ook afvalwater zal gereinigd en hergebruikt worden. Hemelwater komt niet in het riool maar wordt terug gegeven aan de aarde.

De bewoners gaan samen zorg dragen voor hun zeer groene leefomgeving. Zij delen een aantal gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen en er komt een multifunctioneel ruimte met een openbare functie, waar verschillende (buurt)activiteiten georganiseerd kunnen worden. 

De wijk en de woningen worden in goede samenwerking met de gemeente Overbetuwe, Woonstichting Valburg en de Woning Bouw Vereniging van Gelderland gerealiseerd.

Het initiatief voor de ecowijk loopt al een aantal jaren. Met de toekenning van een hoge prioritering, geeft de  gemeente nu groen licht voor de verdere realisatie en zal de wijk binnen drie jaar gerealiseerd worden.

Welmoet de Waard, initatiefnemer van DWO, reageert enthousiast: “Als 'prioritair project' kunnen we eindelijk een grote stap zetten in de verdere voorbereidingen van De Groene Morgen. Er is een groeiende en actieve bewonersgroep; we staan te popelen om binnenkort met architecten om de tafel te gaan om onze wensen en plannen verder te concretiseren'’.

Driekwart van de woningen is al gevuld en voor de laatste woningen wordt voorrang gegeven aan jonge huurders. Andere geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op de reservelijst.

18_02_14_Bijlage_2_Schetsontwerp.jpg

Nieuwe informatiebijeenkomst: wordt nog bekend gemaakt

DWO organiseert regelmatig informatie-middagen en -avonden voor mensen die interesse hebben om deel te nemen aan het project.

Op deze momenten wordt uitgelegd hoe het project in elkaar zit. Wat onze uitganspunten zijn rondom duurzaam en gezamenlijk bouwen en wonen. Ook wordt toegelicht hoe ver de plannen zijn en op welke manier je aan het project kunt deelnemen.

Informatie-middag: wordt nog bekend gemaakt

Interesse? Maak gebruik van het contactformulier of stuur een email naar .

Infobijeenkomst_juli_2018.jpg

Hemmen

Hemmen

Schetsontwerp Veldzicht (oude naam)

Schetsontwerp Veldzicht (oude naam)