Home

Gemeenschappelijk en duurzaam wonen in de Betuwe

De Vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe wil in de gemeente Overbetuwe aan de rand van het dorp Zetten (5 km van Wageningen) een duurzame, organische en energiezuinige woonwijk met betaalbare woningen realiseren.

Gemeenschappelijk wonen

De bewoners van de wijk gaan samen zorgdragen voor hun leefomgeving. Zij delen een aantal gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen en er is ook de mogelijkheid om werkruimtes te huren. Naast verschillende wooneenheden komt er een multifunctioneel ruimte met een openbare functie, waar verschillende (buurt)activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Duurzaam wonen

De woningen worden van ecologische en duurzame materialen gebouwd en de bouwmaterialen kunnen bij afbraak van de woningen worden hergebruikt of gecomposteerd.
De woonwijk gaat in haar eigen energiebehoefte voorzien en reinigt haar eigen afvalwater. Hemelwater komt niet in het riool maar wordt terug gegeven aan de aarde. Het woningaanbod in de wijk bevindt zich voornamelijk in het sociale huur- en koopsegment.

Samenwerking met gemeente en woonstichting
De woningen worden in samenwerking met de Gemeente Overbetuwe en Woonstichting Valburg gerealiseerd op een perceel aan de Veldstraat in Zetten. Dit perceel is eigendom van Woonstichting Valburg. Naast het project van DWO is het de bedoeling dat op dit perceel een aantal zorgwoningen, een particulier initiatief voor senioren en enkele vrije sectorwoningen komen, alles onder een ecologische paraplu.

De realisatie van het DWO-gedeelte wordt een jaar na het verkrijgen van de bestemmingsplanwijziging verwacht. Zie voor meer informatie de actuele stand van zaken.


Als je wilt kun je je aanmelden als lid.

Aanmelding nieuwsbrief

Aanmelding nieuwsbrief

Nieuwe informatiebijeenkomst op 3 februari 2019

DWO organiseert regelmatig informatie-middagen en -avonden voor mensen die interesse hebben om deel te nemen aan het project.

Op deze momenten wordt uitgelegd hoe het project in elkaar zit. Wat onze uitganspunten zijn rondom duurzaam en gezamenlijk bouwen en wonen. Ook wordt toegelicht hoe ver de plannen zijn en op welke manier je aan het project kunt deelnemen.

Informatie-middag 3 februari 2019

Adres informatiemiddag: dorpshuis De Oude School, Kerkplein 4, Hemmen. 

tijd: van 14.00 - 16.00 uur

Interesse? Maak gebruik van het contactformulier of stuur een email naar .

Infobijeenkomst_juli_2018.jpg

Hemmen

Hemmen

Schetsontwerp Veldzicht (oude naam)

Schetsontwerp Veldzicht (oude naam)

Schetssessie

Schetssessie